Download sleutelplan bestanden

Hier kan je een Excel bestand voor sleutelplannen downloaden om verder aan te vullen. Eens het bestand klaar is, kan je het uploaden op deze website op de pagina “Prijsaanvraag“.

Je kan telkens kiezen tussen de Excel of de PDF-versie. Indien je de Excel-template niet kan openen, kan je de PDF afdrukken en manueel invullen.

Voor meer info over het maken van een sleutelplan, ga naar “Sleutelplan opstellen“.

Leeg sleutelplan max. 25 deuren

Download Excel bestand
Download PDF bestand

Leeg sleutelplan max. 65 deuren

Download Excel bestand
Download PDF bestand

Leeg sleutelplan max. 150 deuren

Download Excel bestand
Download PDF bestand